Mamma Mia er et soialpsykiatrisk samværs- og aktivitetscenter

Du er meget velkommen til at kontakte os også hvis du vil give feedback på brugen af hjemmesiden

Smiley

Mamma Mias udviklingsplan

Som selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune, følger vi de samme retningslinjer som de kommunale institutioner.
Således har vi også gennem årene lavet udviklingsplaner efter forvaltningens ønsker med mål, handleplan og evaluering.
Du kan læse den seneste her:

Tryk her for Udviklingsplan 2014-16

Mamma Mia skriver pt. ikke udviklingsplaner, da der er en større omstrukturing i gang i københavns kommune vedr. socialpsykiatrien