Mamma Mia er et soialpsykiatrisk samværs- og aktivitetscenter

Du er meget velkommen til at kontakte os også hvis du vil give feedback på brugen af hjemmesiden

Smiley

Praktikanter

Mamma Mia har kun øvelsespraktikanter fra de pædagogiske seminarier
Vi har stor erfaring med at have praktikanter her på Mamma Mia og kan have to ulønnede praktikanter om året. I starten er de fleste praktikanter præget at hvad de har hørt om sindslidende i medierne og vi kan så berolige med at vold og trusler forekommer meget sjældent her. Der vil være vejledningstimer eller undervisningstimer en gang ugentligt af ca. to timer.
Undervisningstimernes indhold kan variere men kan være:

Undervisning i principper for socialpsykiatrisk arbejde og Mamma Mias referenceramme, samt organisationsopbygning i Københavns kommune og Mamma Mia, herunder mål og rammestyring.
undervisning i sygdomsforståelse.

Vi forventer at den studerende indgår i det daglige arbejde på en ansvarlig og interesseret måde.
Den studerende deltager i daglige møder og ugentlige personalemøder.
Den studerende forventes at kunne tage vagter både om aftenen og i weekender.
Den studerende får kendskab til socialpsykiatrien, sindslidelser og brugernes sociale livssituation, herunder økonomi.
Den studerende får kendskab til fristedstankegangen.
At den studerende får indsigt og erfaring med sociale relationer med brugerne.
At den studerende kan reflektere over disse relationer.
At den studerende får indsigt i Mamma Mias opbygning, målsætning og pædagogiske metoder.
At den studerende reflekterer over egne normer og holdninger.

Praktikbeskrivelse hentes her