Mamma Mia er et soialpsykiatrisk samværs- og aktivitetscenter

Du er meget velkommen til at kontakte os også hvis du vil give feedback på brugen af hjemmesiden

Smiley

Mamma Mia's baggrund
Mamma Mia er et selvejende socialpsykiatrisk tilbud til mennesker med sindslidelser.
Mamma Mia blev etableret i efteråret 1991 for midler fra den såkaldte 15-M pulje, til at etablere væresteder for sindslidende i lokalområderne.
Mamma Mia var et forsøgs- og udviklingsprojekt der, i lighed med andre projekter under Socialministeriets 15-M pulje, skulle afdække behovet for socialpsykiatriske tilbud og deltage i en proces for at udvikle egnede metoder over for netop den brugergruppe. Mamma Mia var således tilknyttet en landsdækkende treårig evaluering. Mamma Mia har fra 1998 haft driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som institution har Mamma Mia gennemløbet en proces fra forsøgsstatus, hvor vi afprøvede tanker og ideer i tæt dialog med stedets brugere og samarbejdspartnere, til i dag hvor Mamma Mia er konsolideret og har en praksis, der i høj grad er afklaret og defineret, om end metoden og Mamma Mias tilbud er i konstant udvikling