Mamma Mia er et soialpsykiatrisk samværs- og aktivitetscenter

Du er meget velkommen til at kontakte os også hvis du vil give feedback på brugen af hjemmesiden

Smiley

Frivillig
Mamma Mia gør brug af frivillige medarbejdere uden brugerbaggrund.
Vi lægger vægt på, at du som frivillig har en faglig interesse for og motivation til at arbejde med sindslidende. Vi giver løbende vejledning, supervision og kurser. Det er en betingelse for ansættelsen, at du har lyst til en sådan dialog.
Som frivillig er du en ekstra kontaktmulighed for vores brugere via samtale, spil eller lign. Du kan arrangere og gennemføre nogle af de aktiviteter, der foregår udenfor huset.
Du kan vælge at deltage i det praktiske arbejde i cafeen eller du kan lade være, alt efter hvad du mest er til. Nogle vælger eksempelvis at koncentrere sig om at lave aftensmad eller frokost en fast dag om ugen.
Har du noget andet som vi endnu ikke kender eller ved at vi har brug for, som du gerne vil byde ind med, er der også mulighed for det.
Som frivillig står du aldrig alene med et ansvar, der er altid mindst en medarbejder til stede.
Du knyttes til Mamma Mia efter en samtale. Du underskriver en kontrakt med faste arbejdstider og opgaver, ligesom du også er omfattet af tavshedspligt.
Gruppen af frivillige varierer men består for det meste af 4-8 mennesker, som typisk har en vagt om ugen af ca. 4 timers varighed.