Mamma Mia er et soialpsykiatrisk samværs- og aktivitetscenter

Du er meget velkommen til at kontakte os også hvis du vil give feedback på brugen af hjemmesiden

Smiley

Faglighed
På Mamma Mia vægter vi faglighed højt. Det er der mange grunde til. Det sikrer kontinuitet i arbejdet, og at brugerne kan mødes med entydighed.
Entydighed, betyder ikke at personalet har lagt deres personlighed væk, men at der er en høj grad af konsensus i personalegruppen.
Faglighed er med til at sikre at nye ideer kan afprøves på en sikker grund af professionel viden.
Faglighed sikrer mod vilkårlighed, og faglighed er en vigtig del af det beredskab, der er nødvendigt for at medarbejdere kan agere konstruktivt overfor mange forskellige og hastigt skiftende problemstillinger.
Faglighed anses på Mamma Mia som værende et personalegode.
Faglighed sikres ved at der er indlagt faste reflektionsrum i arbejdet på Mamma Mia og det vægtes at den enkelte medarbejder holder sig orienteret inden for området i bred forstand og i sit eget fag.