Mamma Mia er et soialpsykiatrisk samværs- og aktivitetscenter

Du er meget velkommen til at kontakte os også hvis du vil give feedback på brugen af hjemmesiden

Smiley

Koncept
I januar 1992 startede Mamma Mia's skole som er en selvstændig enhed under folkeoplysningsloven.
Skolen blev i 2010 fusioneret med N.A.B.O.-centrets skole.

Skolen har egen bestyrelse bestående af repræsentanter fra lokalområdet foruden en lærer og en elevrepræsentant. Undervisningen foregår i Mamma Mia's lokaler. Skolen ledes p.t. af en medarbejder fra Mamma Mia, og undervisningen varetages af udefra kommende lærere med særlige kvalifikationer indenfor det pågældende undervisningsområde. Hvert skoleår er opdelt i to sæsoner med undervisning i seks til otte fag. Det kan blandt andet være filosofi, afspænding og motion, engelsk, psykologi, sang, foto, guitar, it. Udbudet af fag tager udgangspunkt i brugernes forslag, ønsker og interesser. Vi har desuden af flere omgange haft danskundervisning specielt rettet mod brugere med anden etnisk baggrund.

Undervisningen er tilrettelagt, så den imødekommer målgruppen. For eksempel er holdene små med max. 8 elever, så der er mulighed for at tage individuelle hensyn. For at deltage i undervisningen, skal man registreres og betale undervisningsgebyr. Der deltager årligt omkring 50 elever i undervisningen, flere går på mere end et hold i den samme sæson.